Gradinite Constanta
Portal de informare pentru parinti si copii!
Alege gradinita copilului tau!
 
Structura Anului scolar 2017-2018
 
 
ORDIN privind structura anului scolar 2017-2018
OMEN 3382/ 2017

In  temeiul art. 94,  alin.(2), lit.  r)  din Legea  educatiei  nationale nr.1/2011,  cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE emite prezentul ordin (...)

Art. 2 - Anul scolar 2017- 2018 incepe pe data de 1 septembrie 2017, se incheie pe data de 31 august 2018 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
 

Semestrul I are 19 saptamani dispuse in perioada:

11 septembrie 2017-2 februarie 2018

Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 - vineri, 22 decembrie 2017;
 
In perioada 28 octombrie - 5 noiembrie 2017, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna – sambata, 23 decembrie 2017 – duminica, 14 ianuarie 2018

Cursuri – luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018

Vacanta intersemestriala – sambata, 3 februarie 2018 – duminica, 11 februarie 2018.
 
 

Semestrul II are 17 saptamani  dispuse in perioada:

12 februarie 2018 - 15 iunie 2018

Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018

Vacanta de primavara: sambata, 31 martie - marti, 10 aprilie 2018

Cursuri – miercuri, 11 aprilie 2018 –  vineri 15 iunie 2018

Vacanta de vara –sambata, 16 iunie 2018 – duminica, 9 septembrie 2018

Art.3 - In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Art.4 - Unitatile de invatamant  si inspectoratele  scolare vor marca prin manifestari specifice, ziua  de 5  octombrie – Ziua  internationala  a educatiei, ziua de 5  iunie – Ziua invatatorului

Art.5(1)Programul national „Scoala altfel” este structurat dupa cum urmeaza:

O perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant, in intervalele urmatoare:

Pentru invatamantul prescolar  si primar:

- 13 noiembrie 2017 - 24 noiembrie 2017

- 26 februarie 2018- 30 martie 2018

- 14 mai 2018 - 8 iunie 2018

Pentru invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal:

- 16 octombrie 2017 - 24 noiembrie 2017

- 26 februarie 2018- 30 martie 2018

- 14 mai 2018 - 8 iunie 2018

(2)  Intervalul aferent  programului ” Scoala altfel”  nu  coincide cu perioada  tezelor semestriale.

Art.6 Lucrarile  semestriale/ tezele  se sustin la  finalul  semestrelor, dupa  parcurgerea programei  scolare cu cel putin 3 saptamani inainte de finalul semestrului.

Art.  7 Etapele nationale  ale olimpiadelor  scolare  se organizeaza, de  regula,  in perioada vacantei de primavara, conform calendarului olimpiadelor nationale  scolare.

Art. 8(1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale  si  de specificul scolii,  inspectoratele  scolare pot aproba,  la cererea  conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea  de modificare a structurii anului  colar se face dupa  consultarea  consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.

(3)  Aprobarea modificarii  structurii anului scolar,  mentionata  la alin. (1),  se acorda  in conditiile asigurarii unui  numar  de zile de  cursuri cel  putin egal cu  cel  stabilit la art.  1, precum si a posibilitatii ca toti elevii  sa participe, fara restrictii,  la examenele  si evaluarile nationale:  evaluarea nationala  a absolventilor clasei  a  VIII-a, examenul  de bacalaureat, examenele  de certificare  a  competentelor profesionale,  examenele de atestare  a competentelor, examenele de absolvire.

Art.9 Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei nationale. (...)